martes, 25 de septiembre de 2012

¿Qué regar, patatas o naranjos? Un gran dilema en l’Alcora de 1.953.A lo largo del tiempo han ido cambiando el valor dado a los recursos naturales, en la actualidad y dada la situación de abandono por falta de rentabilidad de la huerta que riega del pantano de l’Alcora, seria impensable que se produjera un enfrentamiento en la localidad sobre que tipo de cultivo habría que regar con la escasa agua disponible.
El agua aunque sigue siendo en nuestro entorno un bien precioso y escaso, ya no es determinante para la subsistencia, esto no fue así incluso en épocas recientes, pues la perdida de un cultivo por falta de riego reportaba serias dificultades  e incluso el que algunas personas pasaran hambre.

sábado, 15 de septiembre de 2012

La caseta de les Bruixes

En homenatge a tots els que com jo foren xiquets treballadors en aquella Espanya que despertava de aquella desolació en que l'havia deixat la intransigència.

Treballadors del pintadó de la Tilesa en 1.961
La muntanya era el seu lloc de jocs, el poble se assentava sota d'ella, abraçant-la amb els nous barris que creixien al mateix temps que ells. La seva edat era al voltant dels tretze anys, i con era costum pronte deixarien de acudir a la escola i es posarien a treballar, el desenvolupament del sector tauleller feia que els xiquets encara que no tinguessen la edat legal pera treballar foren empleats en les fabriques amb l'interes dels pares, estimulat per la necessitat i el consentiment de empresaris i administració.