martes, 15 de noviembre de 2016

Retalls B.O.P, 1902/1903


   Con a constatació de lo molt que ha canviat la forma de vida en les nostres comarques des principi del segle XX fin a les nostres dies, en esta entrada es publiquen quatre retalls del B.O.P. de la provincià de Castelló de 1902/1903.

   Amb la seguen relació tenim un exemple de com han canviat les producció en la província de Castelló, es tracta dels terrenys destinats al conreu de vinyes, temin a Benicarlo con al primer municipi en terrenys destinats a aquest conreu, tots els municipis de la Plana tenien vinyes inclous Burriana.   A principi del segle XX, els petits municipis per cobrir el dèficit en els seus pressupostos, recorrien a gravar alguns consums amb un impost especial, el procediment era acordar pels ajuntaments els productes a gravar, amb les quantitats previstes de consum, el gravamen a aplicar i el producte que es preveia ingressar, cobrint el dèficit previst. El procediment que en l'actualitat ens sembla curiós, era practicat per gairebé tots els petits municipis, fins i tot Morella prevenint un dèficit en 1902 de 8,125 pessetes proposa una taxa sobre l'herba de 0,01 pessetes per quilo de 812,500 kgs. que s'esperaven consumir en l'any. Com a mostra ultima part de l'acord de l'ajuntament de Costur publicat en el BOP de Castelló el 28 d'octubre de 1,901.   Publicat en el BOP de Castelló el 7 de giner de 1901. Sembla que les prohibicions al bous als carrer ja porten molta historia.


   Relació de Matricula Industrial 1903, l'Alcora. La quantitat de comerços i la varietat es considerable, es curios  la existència de tres alcohol-eres. Una de elles la de Miguel Vidal, encara existits, domiciliada en Almassora,

No hay comentarios:

Publicar un comentario